Faktúry JÚN 2012

späť

č.faktúry Dodávateľ Druh objednávky Cena Dátum splatnosti  
F12011452 Verlag Dashofer - vydavateľstvo
Odb. literatúra " Smernice a org. predpisy pre školstvo"
63,36€ 15.06.2012
10430612
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Tepelná energia 1570,00€ 31.12.2012
2012130 CondorNet, s.r.o.
Poskytnutie služieb
16,56€ 15.06.2012
99912096 Mesto Prešov
Činnosť na úseku personálnej a mzdovej agendy
88,00€ 26.06.2012
104305121
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Tepelná energia -797,41 31.12.2012
120100184 DAPP Slovakia, s.r.o. Výtvarný a pracovný materiál 71,94€ 21.06.2012
21215040 RAABE
metod. literatúra "Dieťa a jeho svet"
38,21€ 25.06.2012
104305122 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Dodávka studenej vody 69,11€ 21.06.2012
120100214 DAPP Slovakia, s.r.o. Výtvarný a pracovný materiál 95,58€ 21.06.2012
OF 2012072 SEKAL, s.r.o. Čistenie a kontrolu komínového telesa 36,00€ 25.06.2012
1031412 Technické služby mesta Prešov a.s. Oprava WC a umyvadiel 125,75 19.06.2012
5739155850
Slovak Telekom,a.s.
Služby pevnej siete 21,49€ 17.06.2012
1029512 Technické služby mesta Prešov a.s. Kosenie areálu MŠ 76,69€ 20.06.2012
7242533747 SPP a.s. Odber zemného plynu 48,00€ 15.06.2012
1002596111 Sociálna poisťovňa penále 23,77€ 29.06.2012
81010500 AQUA PRO, s.r.o. Mesačný prenájom dávkovača vody 15,00€ 15.06.2012
82033756 AQUA PRO, s.r.o. Dodávka vody AQUA PRO 18,54€ 14.06.2012
120100183 DAPP Slovakia, s.r.o. Výtvarný a pracovný materiál 296,18€ 21.06.2012
121311142 STIEFEL EUROCART s.r.o Učebné pomôcky a hračky 290,15€ 09.06.2012
7205689318
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete ŠJ
17,44€ 09.06.2012
7205704742
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete MŠ
13,45€ 09.06.2012